Miloš Hlávka

(1907-1945)
Dramatik, básník, prozaik a překladatel z francouzštiny, němčiny a italštiny 

MILOŠ HLÁVKA-SVĚTÁK NEBO KAVALÍR PÁNĚ?

Kniha je věnovaná divadelní tvorbě Miloše Hlávky. Ta byla jeho hlavním zájmem - napsal řadu původních her a osobitých autorských adaptací, z nichž některé byly divadelní událostí nejen ve své době, ale hrají se s úspěchem dodnes, jiné zatím zůstávají širší i odbornou veřejností neobjeveny. Autorem bibliografického oddílu knihy „Stopy Miloše Hlávky v českém divadle“, kde jsou odkazy na recenze tištěných vydání a referáty divadelních inscenací původních divadelních her, úprav a překladů dramatických textů jiných autorů, statě a eseje o dramatu a divadle je František Knopp. Za autorství této knihy byl Vladimír Just v roce 2014 nominován do užšího výběru soutěže „Ceny Divadelních novin za tvůrčí počiny“.

Zdá se mi, že hlavní omyl spočívá v prohlášení
divadelního umění za zábavu. Vše, co se děje na
jevišti, musí prý být za každou cenu zábavné. Jsem
však na rozpacích, co nazvat lepší zábavou:
roztříštěnou revui, plnou nejrozmanitějších nápadů
a produkcí, po níž je v hlavě jako v podrážděném úlu,
anebo harmonickou jevištní skladbu, která po nás
žádá soustředění, ale z níž si odnášíme dojmy trvalejší.

Napište nám

Zde se můžete vyjádřit ke knížkám a k dílu Miloše Hlávky. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.